Ga naar de inhoud

Jongerenuitwisselingen

Ben je tussen de 13 en 30 jaar? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een Europese jongerenuitwisseling (Youth Exchange). Dit is een geweldige kans om internationale ecodorpen en projecten te bezoeken, in contact te komen met andere jongeren en inspiratie op te doen op het gebied van duurzaam samenleven.

Next GEN

Jongerenuitwisselingen

Jongerenuitwisselingen zijn projecten voor en met jongeren. Je leert elkaars achtergrond en cultuur uit verschillende Europese landen kennen. Je leeft en leert samen gedurende minimaal 5 en maximaal 21 dagen in een gastproject in een Europees land. Ondersteund door groepsleiders doe je mee aan een gezamenlijk, interactief programma, wat onder andere bestaat uit workshops, oefensessies, debatten, rollenspellen, simulaties en buitenactiviteiten. Je bent actief betrokken vanaf het begin van het project en ontwikkelt vaardigheden door middel van informeel leren. Een uitwisselingsproject biedt een veilige leeromgeving die van grote meerwaarde is , waar je competenties, vaardigheden en talenten ontwikkeld. Daarnaast biedt een jongerenuitwisseling een kader om van gedachten te wisselen en te leren over onderwerpen zoals inclusie, diversiteit en solidariteit. Een leerzame en onvergetelijke activiteit, die je persoonlijke ontwikkeling verrijkt en je blik op onze wereld verruimt. Spreekt je dit aan, neem dan gerust contact op!.

Een jongerenuitwisseling wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het biedt jongeren (13-30 jaar) informele leervaringen, met als doel jongeren te betrekken en te ondersteunen om actieve burgers te worden, jongeren te verbinden met ‘Europa’ en hen te helpen om competenties te verwerven en te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Je krijgt de mogelijkheid om te reizen, vaardigheden op te doen in de onderwerpen die de verschillende jongerenuitwisseling bieden en anderen uit de hele wereld te ontmoeten in een activiteit van 5-21 dagen waarbij alle kosten, inclusief reiskosten, worden gedekt.

Nieuws

The Art of Eco living Afgelopen zomer vond er een jeugduitwisseling plaats in het zuiden van Spanje met jongeren onder andere uit …

Contact

Binnen GEN-NL is Jennifer Shek contactpersoon voor deze jongerenuitwisselingen.

Een rode draad in de verschillende fases en interesses in mijn leven was mensen willen helpen en zorg dragen voor gelijke kansen. Eind het aan van mijn studentleven begon ik me meer te verdiepen in hoe een regeneratieve culture eruit kon zien. Dit heeft uiteindelijk geleid dat ik in juli 2019 voor het eerst een ecodorp bezocht, in Portugal. Het was alsof alles op zijn plek viel. Deze ervaring heeft vele deuren geopend naar een wereld waarvan ik niet eens wist dat die bestond. En dit allemaal omdat een collega me wees op het bestaan van Erasmus+ projecten en ecodorpen.

Na mijn studie Rechten in Groningen en de Bildung Academie in Amsterdam en mijn tijd in Rotterdam, kon ik niet wachten om het community-leven voor een langere tijd te ervaren dan de korte bezoeken tot dan toe. In 2021 kon ik voor een jaar naar ecodorp Arterra Bizimodu in Spanje voor een ESC (European Solidarity Corps) waar ik in het GEN-Europe office werkte voor Internationale Projecten. Door de samenwerking in verschillende projecten met GEN-NL leerde ik het ecodorpen netwerk in Nederland beter kennen en is er een mooie samenwerkingsverband ontstaan.

Momenteel verblijf ik in ecodorpen in verschillende landen in Europa, waar ik samen projecten deel, creeër en schrijf. Ieder ecodorp heeft een eigen karakter, doen en laten in hoe het bijdraagt aan een mooiere wereld waarvan we diep in ons hart weten dat die kan bestaan. Graag zou ik bijdragen dat meer Nederlanderse jongeren de mogelijkheid hebben om kennis te maken met verschillende ecodorpen en hun communities in Nederland en daarbuiten.

Voel je vrij om me te schrijven wanneer je vragen hebt over jongerenuitwisselingen, trainingen of wanneer iets anders bij je resoneert.