Ga naar de inhoud

Organisatiestructuur

GEN-NL is sociocratisch georganiseerd en werkt met kringen.

Er zijn vier kringen die samenkomen in de middenkring.

De middenkring is het algemeen beleidsvormend orgaan. Deze kring bestaat uit de coördinatoren en afgevaardigden van de vier kringen (werkgroepen) en een voorzitter.

De coördinatoren worden door de middenkring gekozen, de afgevaardigden door de leden van de kringen.

De kringen voeren het beleid uit. Zij hebben hun eigen domein en werken  zelfstandig binnen deze domeinbeschrijving.

GEN-NL bestaat uit de volgende  kringen:

Hieronder vallen financiën, ledenadministratie en secretariaat en projecten. Geliëerd aan de organisatiekring is de jongerenkring.

projecten als ESC (European Solidarity Corps), Youth Exchanges en het project Yes-to-Sustainability en de contacten met NEXT-GEN.

    Deze kring organiseert de jaarlijkse zomer- en winterbijeenkomsten. 

    Daarnaast een maandelijkse GEN-filmhuis rondom de vier dimensies van ecodorpen en  een webinar.

    Tenslotte verzorgt deze kring een van de onderdelen van het jaarlijkse Vibe of the Earth festival.

De communicatiekring is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking naar buiten. Dit omvat de website, social media, de nieuwsbrief, algemene PR en GEN-ambassadeurs. 

Deze kring houdt zich bezig met het beleid en belangenbehartiging rondom de vier dimensies van ecodorpen, zoals in het beleidsplannen vermeld: ecologie, economie, sociaal en wereldbeeld. 

Projecten die hieronder vallen zijn CLIPS (gemeenschapsvorming) en WeSeen (GEN-West Europa met Frankrijk en België).