Ga naar de inhoud

Visie, Missie, Doelstellingen en het Brondocument

Logo-GEN-Nederland

Visie

Wij zien een wereld waarin individuen en gemeenschappen authentiek vanuit eigen kracht hun leven vormgeven op een bewuste, wezenlijk duurzame en liefdevolle wijze en daarmee anderen inspireren.

Missie

Wij zijn een Nederlands samenwerkingsverband dat ondersteuning biedt aan het netwerk van individuen en gemeenschappen die een duurzame levensstijl nastreven.

Doelstellingen

Ontmoeten

We stimuleren dat ecodorpen en ecodorpers elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar leren, uitwisselen en bevorderen  samenwerking. Hiervoor organiseren we ontmoetingsbijeenkomsten, live en online. Onderlinge bezoeken, jongerenuitwisselingen, festivals zijn vormen waarin ontmoetingen bevorderd worden.

Lobby en belangenbehartiging

We volgen het overheidsbeleid en gaan actief in gesprek om de belangen van ecodorpen op de politieke agenda te krijgen. We ondersteunen ecodorpen richting gemeenten en financiers. We onderhouden contacten met onderzoekers en universiteiten om de meerwaarde van ecodorpen te onderzoeken. Indien mogelijk ondersteunen we in het vinden van financiering & fondswerving, eventueel met de opzet van complementaire financiering en helpen grond  verwerven.

We stimuleren de ontwikkeling van het ecodorp-gedachtengoed  en werken aan visievorming.

Training, coaching en educatie

We ondersteunen groepen met advies en mediation indien nodig. We verzorgen trainingen en lesprogramma’s en ontwikkelen een kennisbank. We ontwikkelen een kraamkamer-programma voor start up’s.

Communicatie

We zorgen voor externe communicatie en informatie over ecodorpen naar de buitenwereld. Hiervoor realiseren we een website; we brengen een nieuwsbrief uit; zorgen voor PR en persberichten. We bemiddelen in vraag en aanbod, zorgen voor een helpdesk en goudengids/smoelenboek functie. We bemiddelen bij aanvragen voor hulp bij ecodorpen. Interne communicatie tussen ecodorpen.

Brondocument

In het brondocument beschrijven we onze uitgangspunten, normen en waarden rondom zes ‘sleutels’. Het brondocument vormt onderdeel van het Deelgenootschap, een organisatievorm ontwikkeld door de Economy Transformers. Bij een bijeenkomst van 300 changemakers zijn deze zes thema’s vastgesteld als basisonderdelen voor de transitie van de samenleving. De sleutels zijn:

Sleutel 1: de zijnsvraag – Drijfveren voor een ecodorp

Sleutel 2: Relatievorming

Sleutel 3: Eigendom en Gebruik

Sleutel 4: Organisatie en Besluitvorming

Sleutel 5: Wat is de waarde voor ons en hoe wordt deze verdeeld

Sleutel 6: Hoe gaan we om met de Aarde