Ga naar de inhoud

Het CLIPS Model

Voor onze gemeenschapstrainingen werken we met het CLIPS model. Dit is in 2017 tot stand gekomen binnen het Europese ecodorpennetwerk. CLIPS staat voor Community Learning Incubator Programme for Sustainability. De methodiek is gebaseerd op ervaringen en inzichten van een groot aantal bestaande ecodorpen in Europa. Het doel is om kennis en middelen beschikbaar te stellen voor ecodorpen en gemeenschapsprojecten.

Vijf lagen

Het model is opgebouwd uit vijf lagen: individu (ik), gemeenschap (wij), intentie, structuur en praktijk. Deze lagen bieden vanuit verschillende invalshoeken een compleet en verhelderend perspectief op gemeenschapsontwikkeling.

De buitenrand van het model symboliseert het holistische kader van duurzaamheid op basis van de vier dimensies: sociaal, cultureel, ecologisch en economisch.

individu (ik)

Elke gemeenschap bestaat uit individuen met een unieke inbreng. Elk individu brengt eigen kwaliteiten mee, maar ook overtuigingen, gewoontes en trauma’s. Persoonlijke groei en een lerende houding zijn belangrijk in een gemeenschap. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen weg en open en transparant communiceren.

Binnen de CLIPS methode beschikken we over uiteenlopende werkvormen om aandacht te schenken aan de laag van het individu in gemeenschappen.

Gemeenschap (wij)

Het creëren van een gemeenschap gaat niet vanzelf. Het is belangrijk om gemeenschapsvorming bewust te koesteren. Belangrijke aspecten zijn gemeenschappelijke vreugdevolle momenten en het delen van dagelijkse activiteiten. Conflicten en uitdagingen worden gezien als kansen om de gemeenschap te verrijken.

De CLIPS methode heeft diverse oefeningen en groepsvormen om de laag van gemeenschap te versterken, waaronder diverse methodes voor conflicthantering.

Intentie

Een intentie geeft de groep richting. Het is belangrijk dat deze helder, onderscheidend en betekenisvol is en dat deze gedragen wordt door alle leden. Het opstellen van een visie, missie en doelen is hier een belangrijk onderdeel van. Vanuit de CLIPS methode zijn er waardevolle werkvormen ontwikkeld om groepen te ondersteunen hun intentie helder te krijgen en tot leven te brengen in de praktijk.

 

Structuur

Samenwerking is essentieel binnen een gemeenschapsproject. Goede en efficiënte samenwerking vraagt om overeenkomsten over besluitvorming, financiële organisatie, juridische vertegenwoordiging, etc. Onduidelijke structuren blijken vaak de reden voor langdurige problemen.

CLIPS biedt diverse methoden en tools om een groep te helpen de structuur beter vorm te geven. Denk aan besluitvormingsmethoden (zoals sociocratie), maar ook aan het faciliteren van bijeenkomsten.

Praktijk

De praktijk is de laag waar alles samenkomt. Door de dagelijkse praktijk te evalueren en feedback te integreren kan het project zich steeds verder blijven ontwikkelen tot een gezonde en stabiele gemeenschap. CLIPS kent allerlei (interactieve) tools voor evaluatie en feedback.

CLIPS Materialen

Wil je meer leren over het CLIPS model? Alle belangrijke inzichten zijn gebundeld in de CLIPS-gids. De herziene Nederlandse druk kun je nu via ons bestellen.

Het CLIPS gemeenschapsmodel is ook beschikbaar als mat, geschikt om er in groepen mee te werken. De mat kan gebruikt worden voor talloze oefeningen, van zelfonderzoek tot het analyseren van concrete situaties.