Ga naar de inhoud

Wat doen Ecodorpen?

Ecodorpen tonen direct en concreet aan dat een andere duurzame levenswijze mogelijk is. Hierbij is aandacht voor bouwen met natuurlijke, herbruikbare materialen, het opwekken van energie en verkleinen van de ecologische voetafdruk. Daarnaast gaat het om het zelf produceren van voedsel, hergebruik en kringloop van water en grondstoffen en nieuwe manieren van samenwerken en samenleven in harmonie met elkaar.

 

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Ecodorpen helpen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en Klimaatakkoorden van de Verenigde Naties (https://www.sdgnederland.nl/) te implementeren op lokaal niveau. Veel sociale innovaties worden ontwikkeld in ecodorpen en kunnen overgenomen worden door een breder publiek. Via lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen vormen ecodorpen een positieve kracht voor sociale transformatie. Ecodorpen werken actief aan hoogwaardige educatie (doel 4), gelijkheid van man-vrouw (doel 5), duurzame gemeenschappen (doel 11), verantwoorde consumptie en productie (doel 12), vrede, rechtvaardigheid (doel 16) en campagnes ter bescherming van mensenrechten, gemeenschappen en natuur (doel 17).

Volgens een recent onderzoek werkt 97% van de ecodorpen actief aan het herstel van ecosystemen. 90% aan het opslaan van CO2 in bodem en biomassa. 97%  aan het herstel van waterkringlopen. Dit doen ze door CO2 oplossingen te gebruiken (Project Drawdown ‘most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming)’ Deze oplossingen omvatten:

–       regeneratieve landbouw

–       herbebossing en behoud van bossen

–       herstel van landbouwgronden, boomgaarden en natuurgebieden

–       duurzaam water management en herstel van rivieren, meren en natuurlijke waters

–       composteren, lokale voedselproductie en afvalvermindering

–       productie en gebruik van biochar

 

Sociale impact van ecodorpen

Daarnaast geven ecodorpen enorme en diverse sociale voordelen zoals het bouwen van sociaal kapitaal, het geven van een gevoel van zingeving en erbij horen, het bevorderen van well being en in je kracht komen. Deze voordelen zijn minder uitgebreid gedocumenteerd, maar worden door ecodorpers zelf benoemd als zeer tot meest belangrijk.