Ga naar de inhoud

Geschiedenis

Geschiedenis van ecodorpen in Nederland

In 1962 startte het eerste ecodorp Findhorn, in Schotland.

Het oudste ecodorp in NL is de Hobbitstee in Drenthe, 1969

In 1995 werd de Global Ecovillage Network (GEN) opgericht in Findhorn

In 2000 start in NL Vereniging Ecodorp met als doel een ecodorp in NL op te richten.

Uit deze groep wordt in 2001 de Vlierhof opgericht in Keeken, Duitsland en in 2003 het Carré in Delfgauw.

Na een tussenperiode met verschillende bijeenkomsten ontstaan rond 2012 allerlei initiatieven in het hele land.

2013
In 2013 start het Ecodorpen Netwerk om krachten te bundelen en initiatieven te verenigen. Het logo is gebaseerd op het logo van GEN-Europe.Vanaf 2013 wordt elk 2e weekend van januari en juni een netwerkbijeenkomst georganiseerd, met steeds wisselende thema’s, van ecologisch tot sociaal, van economisch tot wereldbeeld. Deze vinden steeds plaats in een ander ecodorp. Zo waren we in de Vlierhof, in ecodorp Bergen, bij Olst Aardehuizen, Het Levende Dorp, Het Land van Een, het Veerhuis Varik en meer. Bij deze bijeenkomsten ontmoeten vertegenwoordigers van ecodorpen elkaar.

Van 2013-2016 wordt elk jaar een ecodorpenfestival georganiseerd, 3x in ecodorp Bergen, 1x op de Vlierhof. Hier is iedereen welkom, ecodorpers en breed publiek.

Vanaf januari 2014 neemt het ecodorpennetwerk actief deel aan de Nationale Netwerkbijeenkomsten van GEN-Europe. Er worden gezamenlijke projecten ontwikkeld, voor jongerenuitwisseling en educatie in gemeenschapsvorming.

2015
In 2015 wordt de Stichting Ecodorpennetwerk officieel opgericht. Vanaf het begin zijn ze lid van de Global Ecovillage Network Europe. Stichting Ecodorpennetwerk wordt een sociocratische stichting met kringstructuur en besluitvorming met consent.

In zomer 2015 vindt de eerste EDE plaats in Nederland, de Ecovillage Design Education. In 2017 gaat deze zelfstandig verder onder de naam Gaia Nederland.

September 2015 start het eerste Europese samenwerkingsproject voor gemeenschapsvorming: CLIPS. Tot eind 2017 wordt door 8 landen samengewerkt aan het bijeenbrengen van educatie en trainingsmateriaal voor ondersteuning van startende ecodorpprojecten en andere gemeenschappen. Ook voor projecten met interne spanningen wordt mediation ontwikkeld.

2017
Vanaf 2017 doet het ecodorpennetwerk mee met de Living Village Festival, georganiseerd door het Levende Dorp. Tot 3000 bezoekers maken kennis met ecodorpen, in de vorm van presentaties en workshops en matchmaking.

In 2017 start een hele reeks jongerenuitwisselingen in Europese ecodorpen, waar Nederland aan deelneemt. In totaal heeft Nederland alleen al in 2017 jongeren uitgezonden naar Zweden, Slovenië, Italië, Spanje en Denemarken. In 2018 zijn projecten geweest in Spanje en Schotland, ook in 2019 worden weer projecten verwacht. In Ecodorp Bergen zijn in 2017 jongeren uit 5 landen voor een internationale bijeenkomst ontvangen.

Ook sinds 2017 is GEN-NL officieel geaccrediteerd voor het uitzenden van jonge EVS (European Volontairy Service) naar ecodorpen en projecten in heel Europa. In 2018 worden de eerste 2 EVS-ers uitgezonden, naar Finland en Slovenië.

2018
In voorjaar 2018 wordt een eerste begin gemaakt met de ontwikkeling van een brondocument gebaseerd op de nieuwe rechtsvorm het Deelgenootschap. Bedoeling is dat dit gaat uitgroeien tot een Green Deal Ecodorpen en door gemeenten en andere belanghebbenden ondersteund gaat worden.

In 2018 wordt de naam verandert in GEN-Nederland met een nieuw logo, in aansluiting op de nieuwe huisstijl van GEN-international:

GEN Logo-Nederland

Op 27 september 2018 vindt het eerste symposium plaats met Nederlandse gemeenten en andere overheden: De Meerwaarde van Ecodorpen. Meer dan 20 sprekers en workshopgevers delen de praktijk van ecodorpen en de uitdagingen in wet- en regelgeving.