Ga naar de inhoud

Privacy Statement GEN-NL

Waarom deze verklaring?

Op 25 mei 2018 trad de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Dit is de Nederlandse naam van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

Natuurlijk gingen we altijd al zorgvuldig om met je gegevens. We delen je gegevens nooit met derden, maar verwerken ze alleen in onze systemen waar nodig voor onze leden- en vrienden-administratie. Wat we precies wel en niet doen, lees je hieronder in deze verklaring. We verkopen je gegevens natuurlijk ook nooit aan anderen.

Wie zijn wij?

Bedrijfsnaam: Stichting Ecodorpennetwerk

KVK-nummer: 62936700

Website: www.ecoodorpennetwerk.nl,

Email: info@ecodorpennetwerk.nl

Adres: Waalbandijk 8, 4064 CB Varik

IBAN/bank rek. nr.: NL84 TRIO 0390 9127 94

Bestuur: vacature (voorzitter), Koen de Kruif (penningmeester), Monique Wijn, Paul Hendriksen, Fredjan Twigt.

Welke gegevens bewaren we van je?

 1. Als je bij ons individueel lid bent, een cursus volgt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, vragen we je om de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres

Het is uiteraard niet verplicht deze gegevens aan ons te geven.

We bewaren deze gegevens tot je je afmeldt van de nieuwsbrief of afmeldt als lid van het netwerk.

 1. Als je als ecodorp een plek krijgt op de kaart van onze website, dan vragen we om de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Adres (straat, huisnummer + toevoeging, postcode, plaats, land)
 • Telefoonnummer
 • Website
 • E-mail adres

We bewaren deze gegevens tot jullie je afmelden van de nieuwsbrief of afmelden als lid van het netwerk.

 1. Als je een bestelling doet van een product, vragen we om de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adres (straat, huisnummer + toevoeging, postcode, plaats, land)
 • Afleveradres (indien afwijkend)

Wij bewaren voornoemde financiële gegevens 7 jaren, in verband met verplichting aan de belastingdienst. Daarna wordt alles vernietigd.

 

Waarom bewaren we je gegevens?

We bewaren je naam en email-gegevens voor mailings over het lidmaatschap, het uitnodigen voor evenementen, voor de nieuwsbrief, voor het afhandelen van zaken of informatie voor cursussen.

We bewaren je adresgegevens voor het versturen en inzien van je bestellingen of  je deelname aan cursussen.

We zullen je gegevens nooit delen met of verkopen aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens zolang deze relevant zijn voor onze bedrijfsvoering en zullen deze verwijderen wanneer deze niet meer nuttig zijn.

 

Waar bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens enkel in onze eigen gesloten en beveiligd computernetwerk, zodat gewaarborgd is dat je gegevens zorgvuldig beschermd worden en niet met derden gedeeld worden.

Gegevens die we per e-mail van je ontvangen, worden bewaard als e-mail binnen Gmail-account van het ecodorpennetwerk. Zij zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield, waardoor je gegevens daar veilig zijn.

Naam en email van ecodorpen en initiatieven worden bewaard in een online spreadsheet. Deze worden uitsluitend gebruikt voor uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten en andere ecodorp-evenementen. Toegang hiertoe hebben uitsluitend de organisatoren van de netwerkweekenden en de algemeen coördinator.

Naam, email en adresgegevens van individuele leden en ecodorpleden bewaren we in een online spreadsheet. Toegang tot deze spreadsheets hebben alleen de ledenadministratie, de boekhouder, de penningmeester. De bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord, dat alleen deze personen hebben en dat regelmatig wordt veranderd.

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden je naam en e-mailadres bewaard in het programma MailChimp. Ook zij zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Je kunt je elk moment weer afmelden voor de nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief vind je een afmeldlink. Of je kunt een email sturen naar info@ecodorpennetwerk.nl. We sturen een paar keer per jaar een nieuwsbrief.

Alle genoemde partijen voldoen geheel aan de nieuwe AVG / GDPR wetgeving.

 

Welke cookies plaatsen we?

Wij plaatsen geen cookies ook geen functionele sessie-cookies.

 

Recht op inzage en verwijderen

Als je wil weten welke gegevens we van je bewaren, kun je ons een verzoek tot inzage sturen. We zullen je deze gegevens dan per e-mail toesturen. Je kunt ons ook een verzoek sturen om je gegevens te verwijderen. We verwijderen je gegevens dan uit al onze systemen. Om aan je verzoek te voldoen, zullen we je wel om verificatie vragen om zeker te zijn dat het om jouw gegevens gaat.

 

Hoe beveiligen we je gegevens?

Alle genoemde systemen werken via versleutelde verbindingen. Ook onze website / webwinkel werkt altijd via een versleutelde verbinding. Alle partijen die gegevens voor ons verwerken voldoen aan de AVG / GDPR en hebben hun systemen uitgebreid beveiligd en privacy gewaarborgd. We gaan zorgvuldig met je gegevens en beveiliging om.

 

Wat doen we als er iets mis gaat?

Als we er van op de hoogte zijn dat een datalek (technisch probleem, inbraak, e.d.) heeft plaatsgevonden waardoor je privacy geschonden kan worden en/of accountgegevens gelekt kunnen zijn, zullen we je daarover informeren. Uiteraard doen wij onze uiterste best om dergelijke lekken te voorkomen.