Ga naar de inhoud

verslag Workshop CLIPS tijdens netwerkweekend Live-to-be

Op zondag gaven Fredjan en Mara een workshop over CLIPS, een model voor gemeenschapstraining. We begonnen de bijeenkomst met een check-in, waarbij we ingingen op de vraag: Wat is jouw grootste ecodorpen-uitdaging en wat geeft jou kracht in een community? 

Er werd gedeeld dat we in een gemeenschap verbinding, steun en een gevoel van thuis ervaren. We waarderen de sfeer van gelijkwaardigheid en de aanspreekbaarheid en verantwoordelijke houding van de mensen om ons heen. Het is waardevol om te kunnen delen, herkenning te voelen, diversiteit te omarmen en te zien dat iedereen groeit. Bij elkaar vinden we een diepe bereidheid om vanuit intrinsieke waarden te leven en actie te ondernemen om het anders te doen. De aanwezigheid van een community geeft enthousiasme, hoop en empowerment.

Dat wat een gemeenschap mooi maakt, is tegelijkertijd een uitdaging. Wat is er nodig om te zorgen voor gedragenheid en verantwoordelijk leiderschap? Wat doe je als individuele verschillen in aanpak een uitdaging vormen? Een gedeelde droom en visie werkt verbindend, maar hoe zet je die door in de praktijk? Wat kun je doen om te zorgen mensen aanhaken en betrokken blijven, ook wanneer je als initiatief nog geen land hebt? Het is fijn om je te omringen met gelijkgestemden, maar hoe blijf je in verbinding met de buitenwereld? Kunnen we als ecodorpen een afspiegeling vormen van de maatschappij en een tegenwicht bieden aan de polarisatie die daarin ontstaat? Wat kunnen we doen om te zorgen voor inclusiviteit en (culturele) diversiteit? En hoe betrekken we ook de jonge generatie? 

Tijdens de workshop gaven we een interactieve introductie van het CLIPS model. Door middel van doen en ervaren kregen de verschillende lagen steeds meer betekenis: een gemeenschap begint bij de inbreng van elk individu, die elkaar ontmoeten op het wij-niveau. Een gemeenschappelijke intentie geeft een groep richting en de structuur zorgt voor houvast. De praktijk-laag staat voor de dagelijkse realiteit die zich door bewustzijn en reflectie steeds mag blijven ontwikkelen. Aan de hand hiervan bespraken we met elkaar onze ‘ecodorp struggles’ en stelden we vast hoe de verschillende lagen een perspectief kunnen bieden op uitdagende situaties die zich voor kunnen doen in elke community.

Tijdens de check-out en evaluatieronde bleek dat het verhelderend was om hier samen bij stil te staan: verschillende mensen hadden nieuwe inzichten opgedaan over vervolgstappen in hun project. Behalve dat was de uitwisseling over het gemeenschapsleven die we met elkaar hadden ook geruststellend! “Het gaat dus niet alleen bij ons zo…” De interactieve en speelse elementen maakten de inhoud van de workshop begrijpelijker en leuker. Niet onbelangrijk, want zoals ze in de ecodorpenwereld zeggen: “If it’s not fun, it’s not sustainable!”
Meer info: https://gen-nl.nl/clips-gemeenschapstraining/
Contact: clips@gen-nl.nl

Mara Andriessen