Ga naar de inhoud

Zonder water, geen later……..

De titel van de door de Waterschappen georganiseerde Waterdag op 15 september in het Ford van Altena bij Gorinchem.

Daar waren enkele EcoBoschers, op uitnodiging van Ad Vlems van Boekel, te gast en tevens exposant.

Peggy, Nicoline, Kees en Fons namen deel voor EcoBosch.

Omdat Ad inschatte, dat hij zelf geen tijd zou hebben voor zijn kraam, hadden we de beschikking over de hele kraam.

Peggy arriveerde als eerste en maakte met de poster, de folders en wat spullen uit haar tuin een sfeervol en aantrekkelijk geheel van onze kraam.

In de ochtend waren er een paar belangstellenden, voornamelijk collega’s kraamhouders.

Toen konden we alvast wat oefenen.

Om 12 uur een mooie lunch en dan om 13 uur de plenaire opening. Het hoogtepunt van de dag was de officiële presentatie en uitreiking van het rapport: Zonder water, geen later. Een initiatief van de Brabantse Waterschappen. Een reactie op de toenemende waterproblematiek in Brabant.

In het kort komt het er op neer, dat Brabant te lang en te eenzijdig ingezet heeft op het zo snel mogelijk AFVOEREN van (hemel) water. Daarvoor is een netwerk van waterlopen ontwikkeld van maar liefst 40.000 km, wat overeenkomt met de omtrek van de aarde !

En de waterbeheerders van Brabant waren te eenzijdig gericht op het verlagen van het grondwaterpeil. Bovendien werd er te veel grondwater onttrokken voor gebruik in huishoudens, de agrarische sector en de industrie.

Het besef, dat dat anders moet, dat je er juist niet naar moet streven dat het water zo snel mogelijk afgevoerd wordt, is al ontstaan in de jaren 60 / 70 van de vorige eeuw. Beekdalen werden weer hersteld (meanders aanleggen) en infiltratie werd bevorderd.

Dat is nu mede door het zich, als gevolg van de klimaatveranderingen, wijzigende neerslagpatroon, in een stroomversnelling gekomen.

Er moet (nog veel) meer ingezet worden op retentie (het zo lang mogelijk vasthouden van water). Daarmee voorkom / verminder je te grote fluctuaties van het grondwaterpeil en voorkom / verklein je piek-afvoeren in het oppervlaktewater die al te makkelijk kunnen leiden tot wateroverlast.

Meer variaties in het grondwaterpeil leidt ook tot het ontstaan / behouden van gradiënten (afwisselingen) in het landschap.

Een aantal hotemetoten sprak zich nog uit over het rapport en er werd oa geconcludeerd, dat iedere provincie zo een studie zou moeten uitvoeren waarbij dit rapport als een goede leidraad kan dienen !

En toen was er aandacht voor de exposanten……..

Ik schat in dat we zo’n 20 – 30 belangstellenden aan de kraam gehad hebben. Voor een aantal belangstellenden was het idee Ecodorp ‘nieuw’. En een wethouder uit Bergen op Zoom concludeerde met een zucht dat Bergen op Zoom ook een Ecodorp zou moeten hebben !

Om 17 uur afsluiting met een borrel en een hapje, (zeer goed verzorgd !) en toen konden we inpakken en wegwezen.

We kijken terug op een heel interessante en ook nuttige dag. Er is bijvoorbeeld ook kennis gemaakt met mensen uit gemeenteraden en de provincie, die enthousiast reageerden en mogelijk iets voor ons kunnen gaan betekenen bij het vinden van een geschikte locatie !

Via deze link nog een inspirerende terugblik van de Brabantse Waterdag,

Fons Hermus