Ga naar de inhoud

Welkom als lid van GEN-NL

Fijn dat je lid bent geworden van GEN-NL, het Global Ecovillage Network Nederland en dank voor de ondersteuning van dit netwerk!

GEN-NL biedt sinds 2013 ondersteuning aan individuen en gemeenschappen, die een duurzame levensstijl en maatschappij nastreven. Jouw lidmaatschap helpt GEN-NL om haar activiteiten uit te bouwen. Er zijn wereldwijd duizenden ecodorpen. Ook in Nederland zijn we op de goede weg. Er zijn ruim 50 initiatieven lid, 1000+ abonnees op  de nieuwsbrief en 3000+ volgers op social media.

Er zijn actieve kringen die zich inzetten op het gebied van educatie, voorlichting, belangenbehartiging en versterking van het netwerk. Dit gebeurt door vrijwilligers uit het netwerk. 

GEN-NL biedt bv. CLIPS-trainingen aan over gemeenschapsvorming voor ecodorpen en andere communities. Verschillende initiatieven hebben een training op maat gekregen.

GEN-NL werkt mee aan de kennismaking van jongeren met ecodorpen. Daarvoor worden uitwisselingen en bijeenkomsten georganiseerd in ecodorpen uit heel Europa. Met het ESC – het European Solidarity Corps – kunnen jongeren uit Nederland een jaar in een ecodorp-project in het buitenland wonen en meeleven. Er is een speciale jongerengroep actief binnen GEN-NL: Next-GEN.

Wat krijg je met het lidmaatschap van GEN-NL?

Als individueel lid/vriend ontvang je de nieuwsbrief en krijg je korting op de maandelijkse webinars en films, zie agenda.. Je steunt de verdere ontwikkeling van ecodorpen in Nederland. Je krijgt uitnodigingen voor trainingen, symposia, studiedagen en andere bijeenkomsten.

Als ecodorp-initiatief ben je welkom bij de jaarlijkse zomer- en winterbijeenkomsten voor ecodorpen. Hier komen actuele en relevante onderwerpen aan de orde, over start-up, wetgeving, gemeenschapsvorming, ecologie, etc. Je ontvangt de nieuwsbrief en krijgt korting op webinars en films voor alle bewoners, zie agenda..Je  ontvangt uitnodigingen voor internationale projecten en voor trainingen, symposia, studiedagen en bijeenkomsten in Nederland. 

Vrijwilliger worden?: 

Als je je actief wilt inzetten als vrijwilliger ben je van harte welkom. We kunnen hulp gebruiken in verschillende kringen. Wil je actief bijdragen aan het netwerk, stuur dan een mail naar: info@gen-nl.nl t.a.v. Monique Wijn. 

Bij vragen over en/of wijzigingen van het lidmaatschap of contact- of adresgegevens  stuur een mail naar de ledenadministratie: administratie@gen-nl.nl t.a.v. Petra Schepens. 

Kijk voor meer informatie over het netwerk op http:/gen-nl.nl/

Hartelijke groet, namens GEN-Nederland,

Monique Wijn, algemene coördinatie
Petra Schepens, ledenadministratie