Ga naar de inhoud

‘Together Resilient’

MA’IKWE LUDWIG, 2017

Door Luc Jonckheere, BelgEco (2022)

Ma’ikwe Ludwig is al jaren actief in de ecologische en transitiebeweging en woont in een gemeenschap in de VS.

Zij brengt ons in dit boek volgende heldere boodschap : individuele actie, genesteld in een stevige lokale gemeenschap is het beste antwoord op klimaatverandering en daaraan verbonden thema’s.

Zij stelt dat ecologische keuzes enkel effectief zijn als ze gedragen worden binnen een evolutie van sociale en economische gewoontes en systemen. Daarmee gepaard is een wereldbeeld nodig dat verbondenheid vooropstelt. Hiermee omvat ze de 4 noodzakelijke dimensies voor eco-gemeenschappen: wereldbeeld, sociaal, economie en ecologie.

Doorheen heel het boek bouwt zij deze thema’s en hun onderlinge samenhang zorgvuldig en overzichtelijk op. Ze maakt duidelijk hoe eco-gemeenschappen een gepast antwoord leveren op de klimaatuitdagingen en de sociaal-economische kwesties. Je kan hier meegaan in een helder, vlot en boeiend verhaal. Tegelijk vind je goed gedocumenteerde cijfers en feiten, die hun plaats krijgen binnen het grote geheel. Verderop is er een uitgebreid hoofdstuk over hoe je dergelijke gemeenschap opstart, met degelijke en inspirerende aanwijzingen.

Zelf situeert Ma’ikwe dit boek als tegenhanger van ‘This changes everything” door Naomi Klein. Waar Klein dezelfde thema’s belicht op de schaal van nationale en internationale politiek, zoomt Ma’ikwe Ludwig in op de persoonlijke schaal en op gemeenschaps- en dorpsniveau. Daar ligt de sleutel. Dat belet haar niet om in de laatste hoofdstukken dan weer uit te zoomen naar de ruimere context en naar wegen om op te schalen, tot op niveau van een stad of een land, met voorbeelden.

Dit boek heb ik verslonden. Dit werk van Ma’ikwe Ludwig heeft me gelaafd. Het maakt me nog geestdriftiger om op schaal van gemeenschappen verder mee te bouwen aan overleving, en aan zoveel meer dan dat alleen. Om fijner samen te leven met buren, wereldburgers en de hele natuur. Daar klinkt het weer: ‘Think globally, act locally’.