Ga naar de inhoud

Boekentip: ‘Succes woongemeenschap staat of valt met sociale architectuur’

Bij het opzetten van woongemeenschappen is de sociale architectuur onmisbaar. Die betreft zaken als een gezamenlijk groepsprofiel, visie en doelen, leiderschap en besluitvorming. Zijn die niet goed geregeld dan is de kans op succes klein. Dat schrijft sociaal en klinisch psycholoog Johan de Kleuver in zijn recent verschenen boek ‘Sociale Architectuur’ over het sociale bouwproces van woongemeenschappen.

De Kleuver is een van de grondleggers van een in1989 in Haarlem gerealiseerde en nog steeds succesvolle woongroep.De Kleuver schreef zijn 132 pagina’s tellende boek op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek en zijn veertig jaar omvattende persoonlijke ervaring als initiatiefnemer van het project in Haarlem. Initiatiefgroepen komen er regelmatig op bezoek om uit te wisselen over hoe zij hun droom kunnen verwezenlijken. De Kleuver heeft inmiddels vele tientallen gesprekken met allerlei soorten startende woongroepen gevoerd.

Mede omdat in de landelijke en lokale politiek en ook in volkshuisvestingskringen de belangstelling  voor het concept van wooncoöperaties groeit, besloot De Kleuver zijn praktijkervaringen, inzichten  en ideeën op papier te zetten: ‘Ik wilde handvatten bieden aan iedereen die droomt van of werkt aan  het verwezenlijken van een woongemeenschap. Dat is een sociaal proces waarbij je veel moet  investeren in het samenwerken en weerstanden moet overwinnen in de buitenwereld. Je hebt er een  sterk team met voldoende bezielde geesten en een overeenkomst in grondtoon voor nodig. Uit  literatuuronderzoek blijkt dat maar liefst 90% van alle initiatieven vastloopt. Ik hoop dat mijn praktijkervaring en inzichten ertoe bijdragen dat de kans op succes toeneemt.’ Overigens kunnen de  inzichten en praktische tools ook van belang zijn bij het doorontwikkelen van reeds bestaande  woongemeenschappen.  

Praktische zaken die uitvoerig en onderbouwd worden belicht zijn het formuleren van de visie,  doelen en een gezamenlijk gedragen groepsprofiel, het werven en selecteren van de leden van een  woongemeenschap, de organisatie van leiderschap en besluitvorming, het bepalen van de gewenste  woonomgeving en van de wezenskenmerken en grootte van een groep en het maken van afspraken  over de intensiteit van groepsactiviteiten.

Als hulpmiddel hiervoor geeft hij 14 dimensies waarmee  het gewenste profiel door een startgroep geconcretiseerd kan worden. In de optiek van De Kleuver draait het om ‘dragende hoofdprocessen die heldere keuzes van de  startgroep vragen’. De praktijk leert dat het niet (tijdig) maken van dergelijke keuzes een geduchte  risicofactor vormt voor het opzetten van een woongemeenschap. Andere drempels zijn een mogelijk  moeizame samenwerking met het lokaal bestuur en problemen bij de financiering. Alleen met een  sterk startteam dat zicht heeft op alles wat van fundamenteel belang is, maak je volgens Johan de  Kleuver een kans om drempels en weerstanden te overwinnen en je droom waar te maken.

Sociale Architectuur, Het sociale bouwproces van woongemeenschappen – Johan de Kleuver
Ebooek, ISBN : 9789464816563 à € 9,95 hier te koop.
Paperback, ISBN: 9789464816556 à € 19,90 hier te koop.