Ga naar de inhoud

Open Space Educatie & innovatief onderwijs Netwerkweekend Live-to-be

We hadden een open gesprek over alternatief onderwijs, waarbij verschillende mensen hun
verhalen en ervaringen op dit gebied deelden. Er werd gesproken over vrijeschoolonderwijs, thuisonderwijs, en scholen die op initiatief van ouders zijn gestart. Daarbij kwamen ook
jongeren (12+) ter sprake. Welke mogelijkheden zijn er voor deze leeftijd? En hoe breng je
hen in contact met gelijkgestemden, bijvoorbeeld als je thuisonderwijs geeft?
Er ontstond een waardevolle uitwisseling over de knelpunten van regulier onderwijs en de
meerwaarde (en uitdagingen) van alternatief onderwijs waarin het kind zelf meer centraal
staat. Er was veel wederzijdse herkenning, ook wat betreft de frustraties, obstakels en
juridische beperkingen waar je tegenaan loopt als je niet kiest voor regulier onderwijs
(onderwijsinspectie, onduidelijke regels en criteria, …). Elize deelde haar ervaringen over democratische school De Ruimte in Soest en vertelde over
de combinatie met een BSO-constructie om het particuliere onderwijs zo meer financieel
toegankelijk te maken. Maaike en Damaris deelden over de school die ze als ouders hebben
opgericht in Almere Oosterwold. Eveline Melcherts deelde
over de school Vivanto in Epe die ze mede heeft opgericht en bood aan ervaringen en
documenten te delen met wie daar baat bij heeft. In het kader van wet- en regelgeving werd
er ook gesproken over de verschillen tussen Nederland en België (Valeska deelde haar
perspectief vanuit België) en de verschillen tussen Nederlandse gemeentes. Er werden niet alleen ideeën en kennis uitgewisseld, maar ook materialen. Henk en Monica
hadden voorbeelden meegenomen van het Gaia YES!-curriculum dat zij ontwikkelen: een
lespakket (in eerste instantie bedoeld voor jongeren) dat gebaseerd is op de uitgangspunten
van ecodorpen en vrij toegankelijk beschikbaar is. De bijeenkomst werd ervaren als inspirerend en motiverend. Het was fijn om succesverhalen
uit te wisselen en elkaars passie en enthousiasme te horen. Dat geeft hoop en moed!

To be continued…?

Vanuit GEN-NL is een werkgroep aan het ontstaan rondom educatie en innovatief
onderwijs. Het zou mooi zijn als we een soort platform kunnen vormen om de expertise, kennis en ervaringen die we in huis hebben te delen. Heb je hier ideeën voor of wil je
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je dan hier aan om op de hoogte te blijven.

Mara Andriessen