Ga naar de inhoud

Nieuwe organisatiestructuur GEN-NL

Regionale kringen en topkring

Na lang gepuzzel zijn we er uit, we reorganiseren de bestaande werkkringen en breiden de structuur van GEN-NL uit met regiokringen van de leden en een topkring.

Ecodorpenkring Noord en Zuid
Om elkaar vaker te kunnen ontmoeten is het voorstel om de leden uit te nodigen een regio zuid en een regio noord te vormen. Hier kunnen we als ecodorpen elkaar makkelijker vinden en steunen, met organisatiethema’s, sociale thema’s, praktisch meehelpen en wat ook maar gewenst is.

Topkring
Daarnaast nodigen we deze kringen elk uit een vertegenwoordiger te kiezen voor deelname aan de nieuw op te richten topkring. Naast afgevaardigden van de leden zit hier een vertegenwoordiger van NEXT-GEN, van GEN-Europa en het formele bestuur. Doel is een aantal maal per jaar bij elkaar te komen voor intern advies en reflectie en voor wijsheid van buitenaf.

Werkkringen
Het aantal actieve werkkringen brengen we terug van vier naar drie: een kring Netwerkactiviteiten, een Organisatiekring en een kring Training en Advies.
Netwerkkring
Deze organiseert de netwerkweekenden, de webinars en films, festivalactiviteiten, studiedagen en interne dagen.
Kring Training en Advies
De kring training en advies verzorgt de trainingen als de CLIPS/gemeenschapstrainingen en de mini-EDE of ecodorpenintroductieweken. Daarnaast neemt deze kring deel aan externe netwerken (Derde Bouwstroom, Ecolise, GEN-Europe) en verleent service aan de leden.
Organisatiekring
Deze kring verzorgt de financiele en ledenadministratie en de projectadministratie. Ook communicatie valt onder deze kring evenals ICT. De communicatiekring is een hulpkring die de website, nieuwsbrief, social media en algemene PR en ledenwerving verzorgt.

Bemensing en verkiezingen
Deze werkkringen worden bemenst door individuele ecodorpers en donateurs. Elke werkkring kiest een afgevaardigde voor de middenkring. De middenkring kiest de coordinatoren van de kringen en een afgevaardigde voor de topkring. Voor alle kringen geldt dat we streven naar dubbele koppeling (coordinator en afgevaardigde).

Een nieuwe stap die we komend jaar gaan uitproberen. Wil je meedoen met GEN-NL verder te ontwikkelen, welkom om mee te denken en te doen.