Ga naar de inhoud

Live-to-Be het verhaal

Joanne en Jaap zijn tien jaar geleden begonnen aan deze droom. Ze hadden het idee om in een ecodorp te willen wonen. Vijf jaar lang hebben ze met verschillende groepen overlegd. Wat werkt er wel en wat niet? Er was veel teleurstelling en frustratie. Bij gesprekken over wonen en leven liggen de ideeën toch vaak ver uit elkaar. Wat gaan we nu doen? dachten ze na vijf jaar. Nog meer groepen proberen? Toen zijn ze het meer gaan kaderen. Ze bedachten dat het een hoger doel moest hebben. Het eerste idee was nog te groot: 25 families, unschooling community, eigen ambachten, paar ha. tuinbouw, en voor de kinderen en jongeren van 0-25 jaar. 

Het idee werd kleiner gemaakt naar 5-10 families en organisatiekracht en de focus werd gelegd op jongeren van 18-30 jaar. Ze gingen doen wat wel kon. En wat niet kon, lieten ze ontstaan d.m.v. intenties. Nu hebben ze naast hun homeschooling mensen wonen en verderop is een eigen school gerealiseerd. Ze gingen het gewoon doen en de mogelijkheid kwam tot het kopen van een stuk grond. Ze hebben zonder tussenkomst van een bank deze grond aangekocht en middels crowdfunding vier ton opgehaald bij mensen die aangingen op hun hoger doel: bijdrage aan de Nieuwe Aarde en de nieuwe generatie de wind mee laten krijgen om hier op aarde die grote slag te maken die zo hard nodig is. HSP jongeren inspireren en sterk maken, omdat ze in het huidige systeem van school en werk ziek worden. In het bedrijfsplan zijn ook al die facetten opgenomen, van uitval van jongeren op scholen en dat er veel talent en kwaliteit verloren gaat. 

Het geld wat geïnvesteerd werd is onpersoonlijk gemaakt. De stichting kan bij faillissement blijven voortbestaan. En de coöperatie runt het project. Er is plaats voor zes teamleden die het traject van de jongeren mee vorm geven. Zij werken drie dagen tegen kost en inwoning. En zijn daarnaast actief als ZZP’er twee dagen in de week. Het traject van de jongeren wordt bekostigd door particulier geld of soms via PGB’s. Dat is nog wel een ding, omdat ze niet in gewone hokjes passen met deze zorg. En ook niet daarin willen passen. De mensen die actief betrokken zijn en de teamleden die elkaar opvolgen, lijken elkaar ook energetisch op te volgen, het plan komt steeds een stapje hoger en verder.

Sanne Swaanen