Ga naar de inhoud

Landelijke CLIPS training in de Achterhoek

Van 12-14 mei was er een landelijke CLIPS-training waar 20 mensen aan deelnamen uit het hele land, van Zeeland tot Groningen. We verkenden samen de 4 basiselementen van een gezonde gemeenschap en onderzochten verschillende reëele cases van deelnemers op oplossingsrichtingen. Alle deelnemers die de training afronden kregen een certificaat van ‘CLIPS-ambassadeur’.