Ga naar de inhoud

15-11-2022 ImpactFest

Doe mee met Europa’s grootste impactfestival.

ImpactFest 2022 gaat over het creëren van de toekomst van impact. Samen werken aan oplossingen die de wereld nu nodig heeft. Impactfest richt zich op vier belangrijke thema’s waarin we de transitie moeten versnellen om de 2030-duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken:

Circulaire economie

Middelen worden steeds schaarser en de regering heeft de ambitie gesteld om tegen 2030 50% circulair te worden. We moeten systeemdenken en lussen sluiten om zoveel mogelijk waarde te behouden.

Voedselovergang

We hebben een duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar en kwalitatief voedselsysteem nodig om tegen 2030 8,5 miljard mensen te voeden. Wat als er minder voedsel verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen behouden blijven, bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt en iedereen toegang heeft tot voldoende en gezond voedsel?

Energietransitie

Energie drijft ons dagelijks leven. Geothermische, wind-, water- en zonne-energie zijn de drijvende krachten om van fossiele brandstoffen af te stappen naar koolstofvrije energie. We moeten onze middelen efficiënt gebruiken.

Klimaatadaptatie

De gemiddelde wereldwijde temperaturen stijgen door de aanhoudende stijging van de broeikasgassen. Warmtegolven, droogtes of overstromingen, tot kusterosie door stijgende zeespiegel, de effecten zullen iedereen treffen. We moeten actie ondernemen om de voorspelde effecten in de toekomst voor te bereiden op en aan te passen aan beide huidige effecten van klimaatverandering.

Voor meer informatie en kaartjes kijk hier