Ga naar de inhoud

Groen licht voor duurzaam sanitairbeheer bij Ecodorp Klein Oers

Geruime tijd geleden hebben we de beslissing genomen alle toiletinhoud te gaan composteren. Geen enkele woning krijgt straks de beschikking over een spoeltoilet. Zowel de kleine als de grote boodschap gaan samen met toegevoegd plantaardig strooisel en gft naar de composthopen. We doen dat volgens de methode van Joseph Jenkins, de onbetwiste specialist op dit gebied. Daarmee krijgen wij de beste kwaliteit compost zonder dat het gaat stinken. Ook de eventuele ziekteverwekkers leggen het loodje. Dat wij dat in een keer voor alle veertig huishoudens gaan doen is uniek te noemen in Nederland, Klein Oers loopt hierin voorop. Menselijke ontlasting is een kostbare grondstof en behoort deel uit maken van de voedselkringloop vinden wij, het is geen afval!

Selectief

Dat wij deze keuze hebben gemaakt opent meteen de weg om ook selectief met de verwerking van ons restwater om te kunnen gaan. Grijs water wordt het water afkomstig van wasmachine, keuken en douche genoemd. De vervuiling hiervan is vele malen minder dan van zwart water en dat opent perspectief. Aan de universiteit van Bergen Henegouwen in België ontwikkelde wijlen Joseph Országh zo’n twintig jaar geleden al een totaalconcept voor duurzaam sanitairbeheer. Het toilet, waarmee hij op een vergelijkbare manier omgaat als Joseph Jenkins, noemde hij BST, wat staat voor Biogestuurd Strooisel Toilet, een naam die wij ook graag zullen gaan gebruiken. De naam ‘composttoilet’ roept wat verwarring op. Al zijn er leveranciers die anders beweren, ín een toilet kun je niet composteren.

Traiselect

Országh’s methode om grijs water te zuiveren noemde hij Traiselect. In het Frans staat dit voor traitement selectif, ofwel selectieve behandeling. Een logische stap dat Klein Oers nu definitief hier voor kiest. De voordelen zijn legio: geen verbruik van energie, geen ruimtebeslag in de tuin en bij goed gebruik is er geen onderhoud nodig. De zuivering gebeurt kort gezegd ondergronds in eenvoudige septic tanks van 20.000 liter per stuk. Ieder woonblok krijgt straks zijn eigen put. Het gezuiverde water verdwijnt, na een doorstroomtijd van een dag of twintig door de put, via een wadi in de bodem onder Klein Oers of we gebruiken het voor de planten in de tuin.