Ga naar de inhoud

2022-02 Deep democracy: samenleven met verschillen in tijden van Corona

‘It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences’, Audre Lorde

Onze samenleving is in een grote transitie o.a. door de huidige pandemie. Relaties kunnen onder druk komen te staan. Net zoals in de samenleving verschillen tot verwijdering kunnen leiden, kan dit ook in ecodorpen gebeuren. Hoe kunnen we met elkaar in verbinding blijven en in gesprek blijven?Vanuit Deep Democracy zijn alle stemmen welkom, zelfs als je niet ziet hoe de kloof overbrugd kan worden.Birgitta Schomaker, sociaal psycholoog en Deep Democracy begeleider faciliteert een online ontmoeting en leergesprek. Een aantal ecodorpers zullen hun persoonlijke ervaring delen en daarmee de ruimte creëren voor anderen om hun perspectief te delen. Vervolgens bespreken we wat we leren over communiceren over verschillen (in tijden van Corona). Dit is geen cursus over Deep Democracy en we hoeven geen besluiten nemen of het met elkaar eens te worden. We realiseren ons dat dit een heel gevoelig onderwerp is. Daarom is het onze intentie om een veilige sfeer te creëren voor dit gesprek.