Ga naar de inhoud

COOPERATIEVE WOONVORMEN – MANIFEST

Er is door de Cooplink samen met 7 organisaties (Erfdelen, GEN-NL, LVGO, Nederland zorgt voor elkaar, Vereniging gemeenschappelijk wonen, Vrijcoop en ZorgSaamWonen) een manifest geschreven om coöperatieve woonvormen te stimuleren en te versnellen. Collectieve woonvormen bieden een antwoord op tal van maatschappelijke ontwikkelingen, denk aan het onbereikbaar worden van woningen voor alleenstaanden en starters, het tekort aan sociale en midden huurwoningen, de toename van de zorgvraag, de toenemende eenzaamheid en de stappen die gezet moeten worden in de energietransitie. 
Het is een oproep aan alle te vormen provinciale besturen in Nederland. Gezamenlijk roepen wij hen op om coöperatieve wooninitiatieven te faciliteren door gemeenten aan te moedigen locaties beschikbaar te stellen, door financiële ondersteuning te bieden en door kennisdeling te stimuleren. Sommige provinciale besturen zoals van Noord-Brabant en Gelderland hebben in de afgelopen periode al beleid hiervoor ontwikkeld. Wij vragen hen dit beleid te continueren en waar mogelijk uit te breiden.  
Het manifest is digitaal gestuurd naar provincies.

Via deze link kun je het manifest lezen.