Ga naar de inhoud

Bob de Wit bij Ecodorp Land van Aine

Zaterdag 19 februari is Bob de Wit bij ons op bezoek geweest.
In zijn verhaal ging hij in op de verschillende ontwikkelingen in macht en bestuur die we in de geschiedenis al hebben meegemaakt: het feodale tijdperk, de omwenteling naar arbeiders, de industriële revolutie, en nu het digitale tijdperk. Er is nu en macht ontstaan bij de grootste bedrijven in de wereld die nu meer macht hebben dan afzonderlijke landen. Dit is een ontwikkeling die we voor de toekomst niet moeten willen, zo opperde hij. We moeten weer onderzoeken waar de economie in zijn oorsprong voor bedoeld is: het verhandelen van goederen en diensten waar we in de directe omgeving behoefte aan hebben om zo tot een onafhankelijke samenvoorzienende regio te komen.
In zijn 8 onderdelen van een regionale samenleving schets hij dat het belang en welzijn van de mensen weer centraal komen te liggen en niet de aandeelhouders van bedrijven.
Hij behandelde de democratisering van ondernemingen, de lokale economie, waarbij we weer lokaal gaan kopen en het geld veel langer blijft circuleren in de regio. Ook het geldverkeer zou in een lokale munt kunnen plaatsvinden en lokale bankrekeningen met digitaal geld. Zo wordt veel duidelijker dat we voor elkaar aan het werk zijn en elkaar kennen. Hij noemde als voorbeeld in Zwitserland de WIR.
Ook zou internet veel regionaler en in publieke handen moeten komen. Hij noemde ThreeFold als voorbeeld van zo’n peer-to-peer internet.
Energie is ook regionaal op te wekken waarbij hij noemde dat aardwarmte de beste en goedkoopste optie voor decentrale productie zou zijn naast zonne- en windenergie.
Ook bij het onderwerp gezondheid noemde hij een veranderende ontwikkeling die veel meer gericht wordt op het voorkomen van ziekten i.p.v. het behandelen van ziekten en dat als verdien-model te zien.
Hij noemde in verband hiermee dat ook de voedselvoorziening geheel gericht wordt op gezonde gewassen zonder bestrijdingsmiddelen. En de relatie van de mens met de natuur hersteld moet worden. De voedselproductie in samenwerking met de afnemers noemde hij als belangrijke ontwikkeling. Ook het opzetten van voedselbossen, waar natuur gecombineerd wordt met vruchtopbrengst is een mooi voorbeeld van een nieuwe aanpak van de voedselproductie.
De manier van van leven en wonen kan veel socialer en economisch voordeliger als we weer meer in grotere familieverbanden gaan samenleven. De woningnood en hoge huurprijzen stimuleert deze ontwikkeling. Veel meer delen van allerlei benodigdheden voor het huishouden en vervoer kunnen zo gemakkelijk gedeeld worden. Ons ecodorp is daar een verregaand voorbeeld van.
In het onderwijs zal de nadruk ook veel meer op de persoonlijke ontwikkeling gericht worden i.p.v. het klaarstomen voor het bedrijfsleven. De talenten en interesses van kinderen vormen het uitgangspunt net als het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Samenwerking met ouders en allerlei organisaties en bedrijven die ervaringsmogelijkheden leveren, zorgen voor goede mogelijkheden om uit te zoeken waar de kinderen zich verder in willen ontwikkelen.

Wim Gersteling
Land van Aine