Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Aarde Collectief zoekt plek in Zuidwest Drenthe

Aarde Collectief zoekt plek in Zuidwest Drenthe

Het Aarde Collectief is een initiatief van 4 gezinnen, die bestaande boerderijen op toekomstbestendige wijze willen door ontwikkelen. Middels biodiversiteit, natuur inclusieve landbouw, (sociaal) ondernemerschap en educatie wil het Aarde Collectief bijdragen aan een duurzame inzet van de aarde, lokale economie en sociale cohesie.
Om te starten is het Aarde Collectief op zoek naar een boerderij met minimaal 5 hectare grond in Zuidwest Drenthe. In deze regio zien wij het Aarde Collectief zich manifesteren in samenwerking met de vele duurzame en lokale initiatieven.

De locatie kan een boerderij zijn die herbestemd kan worden of niet langer actief is, maar ook een reeds bestaande camping of woning op een ruim perceel. Tevens zien wij mogelijkheden om huidige bewoners op hun vertrouwde grond te laten blijven wonen en ruimte voor mantelzorg te bieden.
Ken je eigenaren van een boerenerf welke deze op een toekomstbestendige wijze voort willen laten zetten? Wij komen graag in contact.
Door de doelstellingen, grond en panden onder te brengen in een stichting worden de uitgangspunten duurzaam geborgd. Het Aarde Collectief streeft hierbij naar het vrijkopen van de aarde, zodat deze niet langer verhandeld kan worden. Om dit laatste mogelijk te maken zoekt het Aarde Collectief meerdere financiers welke de waarde inzien van dit initiatief en haar doelstellingen.

Het Aarde Collectief heeft hart voor de aarde, de samenleving en de boerenerven. Zij constateert dat de groei die we doorgemaakt hebben enorm scheef gegroeid is. Het Aarde Collectief is op zoek naar een gezonde balans in de samenwerking tussen natuur, mens en omgeving, waarbij de behoeftes en de gezondheid van de individuele mens, de (lokale) gemeenschap en de aarde van gelijke waarde zijn.
Ben je geïnteresseerd om bij te dragen aan dit initiatief en haar doelstellingen, vanuit je expertise, financiële mogelijkheden of praktische handen?
Wil je meer weten over de mogelijkheden, onze organisatiestructuur of ons als initiatiefnemers? We komen graag tot een persoonlijk gesprek.

Lees ons projectplan via de website; www.aardecollectief.nl