Ga naar de inhoud

2024-02-22 GEN-Webinar: Deep sharing methode ‘het FORUM’

Een belangrijk onderdeel van elke gemeenschap is een vorm van deep sharing: een ruimte creeeren van openheid en vertrouwen, waar ieder kan delen wat er in hem/haar omgaat en waar we als groep actief aanwezig zijn en luisteren.

Het gemeenschapsleven kan worden vergeleken met een soort huwelijk;
een hechte gemeenschap betekent sterke banden, maar ook kans op wrijving. Als je een ballon onder druk zet, zullen de gasmoleculen in de ballon elkaar met grotere intensiteit ontmoeten en botsen; op dezelfde manier ontmoeten en botsen mensen in een hechte gemeenschap elkaar met grotere intensiteit. Dit kan fricties en ‘warmte’ creëren.

Dat is het moment dat jaloezie, woede, wrok en allerlei andere krachtige emoties vanuit de binnenste – en afgedekte – psychologische sferen naar boven kunnen komen, die direct gelinkt zijn aan het onderbewuste. Deze emoties zijn deel van de menselijke natuur; ze mogen geaccepteerd worden en niet beschuldigd, veroordeeld, onderdrukt of genegeerd. De keuze om in een gemeenschap te leven, vraagt echter om een commitment aan het algemene principe dat ieder persoon verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag om zo sociale relaties gezond te houden.

Veel gemeenschappen gebruiken afspraken of sociale gereedschappen als het ZEGG-Forum, om op een geweldloze manier hun licht te laten schijnen op deze onderwerpen, om zodoende verdriet en pijn collectief een stem te geven. Dit leidt ertoe dat emoties naar buiten worden gebracht, uitgewerkt en geëerd, waarmee wordt voorkomen dat ze als een dreigende schaduw boven de gemeenschap blijven hangen, energie opslok- ken en nog meer spanning teweegbrengen.

Wat is het ZEGG-Forum

Het forum is een methode van communiceren om een diep, levendig proces met elkaar aan te gaan en te ontdekken wat er authentiek, levendig en waar is in jezelf en de ander. Het wordt gebruikt in leefgemeenschappen en situaties waar mensen op een betrokken manier met elkaar willen samen leven of werken. Je kunt er de vrijheid en acceptatie ervaren die nodig zijn om aan anderen te laten zien wie je bent en wat er in je leeft, mede omdat er niet op elkaar gereageerd wordt op de gebruikelijke manier.

In het midden van de cirkel creëren we een ruimte van openheid en vertrouwen. Je kunt meemaken dat je je beschermd voelt ook als je je kwetsbaar opstelt. Een persoon die verbonden is met zijn/haar innerlijke waarheid, hoe gekwetst of verward ook, is altijd mooi en zal leiden tot sympathie en begrip.

Doel van het Forum

Het doel van Forum is om gemeenschapsvorming tot stand te brengen en te houden in groepen die samen leven/werken en vormt een plek om te uiten en te delen. Dit kan een helende werking hebben op de deelnemers en de groep als geheel. Het kan ook gebruikt worden als een themaforum, als voorbereiding op belangrijke beslissingen.

Deze avond willen we het forum ervaren en oefenen. We zullen het forum uitleggen en in de praktijk meemaken. Alles wat in het forum gedeeld wordt is vertrouwelijk en wordt niet naar buiten gebracht. Na afloop kunnen we andere vormen van deep sharing met elkaar uitwisselen.

De avond wordt geleidt door Monique Wijn. Zij heeft de Forum geleerd in Tamera en beoefend sinds 2011 eerste wekelijks, later 2-wekelijks en maandelijks het Forum in een vaste groep in Groningen.

Meld je hier aan: