Ga naar de inhoud

2023-06-18 Lezing Marja De Vries

‘Samenlevingen in Balans
Naar een toekomst in harmonie met de universele wetten

Op basis van haar boek Samenlevingen in Balans (2014) zal Marja de Vries (auteur van de bestseller
De Hele Olifant in Beeld) vertellen over ‘Samenlevingen in Balans’. Met deze term verwijst zij naar
samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur.
Hierdoor is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur. Binnen deze samenlevingen is het gemeenschappelijke doel het welzijn van alles en iedereen. In de praktijk zijn het vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.
Het goede nieuws is dat zulke ‘Samenlevingen in Balans’ geen utopie zijn, maar wereldwijd op veel plaatsen duizenden jaren hebben bestaan en op enkele plaatsen nog steeds bestaan. De laatste tijd maken wisdomkeepers uit verschillende culturen hun eeuwenoude wijsheid over deze samenlevingen openbaar. Hierdoor wordt duidelijk dat ‘Samenlevingen in Balans’ en ‘Samenlevingen uit Balans’ twee verschillende en elkaar uitsluitende culturele systemen zijn met ieder een eigen fundament van nauw met elkaar samenhangende aspecten. Het allerbelangrijkste verschil is de staat van bewustzijn. Terwijl in ‘Samenlevingen in Balans’ de normale staat van bewustzijn een staat van innerlijke balans is, wordt die in ‘Samenlevingen uit Balans’ gekenmerkt door een staat van innerlijke onbalans waarbij het mannelijke aspect dominant is over het vrouwelijke aspect.
De wijsheid van de wisdomkeepers helpt niet alleen te begrijpen waarom de afgelopen 5000 jaar wereldwijd steeds meer individuen en samenlevingen uit balans zijn geraakt. Omdat de buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld, maakt hun wijsheid ook duidelijk dat de transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’ begint met de transformatie van onze staat van bewustzijn en dus met het herstel van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect in onszelf. (zie voor meer info www.marjadevries.nl).

Marja de Vries
Marja de Vries studeerde biologie en ecologie, werkte als textielkunstenares en heeft gekozen voor
een intensieve persoonlijke ontwikkeling. Ze is in staat het grote overzicht te zien, universele
patronen te herkennen en ze heeft een heldere toekomstvisie. De laatste 20 jaar zet zij zich in voor
de transformatie van leren en onderwijs zodat het meer in lijn zal zijn met wie we in essentie zijn. Als
eerste stap in die richting schreef ze de bestseller De Hele Olifant in Beeld (2007) over universele
wetten en vervolgens Samenlevingen in Balans (2014). Op dit moment werkt ze aan haar derde boek,
dat o.a. zal gaan over vormen van organisatie binnen ‘Samenlevingen in Balans’.

De lezing is op basis van vrije donatie.